Tandhygienist

Våra tandhygienister jobbar framförallt med att förebygga problem innan de uppstår. Detta kan vara genom att informera om hur man bäst tar hand om sina tänder eller genom att ta bort tandsten, beläggningar eller att putsa och polera.

Förebyggande behandling

En tandhygienist ger främst råd om munhygien och tillser bästa möjliga förhållanden i munnen utan att utföra några egentliga ingrepp. En tandhygienist jobbar i nära samarbete med tandläkare, och det är tandläkaren som sedan utför eventuella ingrepp som till exempel lagningar. En tandhygienist tar dock bort tandsten och beläggningar för att eliminera eventuella missgynnande förhållanden i munnen som vid senare skede kan orsaka besvär.

Tandlossning

En tandhygienist hjälper även till vid behandling av tandlossning. Tandlossning börjar med att bakterier samlas vid kanten av tandköttet och orsakar en inflammation. Väntar man för länge med att behandla denna bildas en ficka mellan tanden och tandköttet. I detta skede kan man inte längre borsta bort bakterierna själv. Vid långt gången tandlossning går man regelbundet till sin tandhygienist och avlägsnar bakterier. När behandlingen är framgångsrik avtar inflammationen och de fördjupade tandköttsfickorna läker. Sjukdomsförloppet är oftast långsamt och kan avhjälpas eller undvikas helt genom god munhygien och regelbundna besök hos din tandhygienist.

För en renare och friskare mun kan du boka en tid hos våra duktiga tandhygienister redan idag.

I behov av tandvård?